Prehliadka továrne

Výrobná dielňa

Oil-Expeller-Workshop

Workshop olejových výliskov

Oil-Pressing-Machinery

Stroje na lisovanie oleja

Spare-Parts-of-Oil-Press

Náhradné diely pre lis na olej

Sklad náhradných dielov na lisovanie oleja

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

Workshop na výrobu príslušenstva

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)